S t a n d a r t --   

 
:: HAKKIMIZDA
:: BAYİ GİRİŞ
:: ÜRÜNLERİMİZ
:: YENİ MODELLER
:: TEKNOLOJİ
:: ARGE
:: TASARIM
:: ULAŞIM
:: İRTİBATKayagold® 2002
Her Hakkı Saklıdır
 
info@kayagold.com
 


GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI-LİMİTED ŞİRKET

Ticaret Sicil No: 362654

Ticaret Ünvanı
Kaya Kuyumculuk Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayii Ticaret Limited Şirketi

Ticari Adresi:
NURUOSMANİYE CD.ORİENT BAZAAR TİCARET MERK.NO.75-77/309 ÇEMBERLİTAŞ FATİH İSTANBUL

Şube Adresi :
29 Ekim cd Kuyumcukent Atölye Bloğu 5.kat 6sk n.12 Yenibosna Bahcelievler İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Müdürünce alınan 23/09/2014 tarihli karara istinaden; 24.10.2014 tarihinde, saat: 10.00’da, 29Ekim cd Kuyumcukent Atölye Bloğu 5kat 6.skN.12 Yenibosna Bahcelievler İstanbul. adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

24.10.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3-2013 yılına ait Faaliyet Raporu’ nun görüşülmesi,
4-2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2013 yılı kârı hakkında karar verilmesi,
5- Müdüre ödenecek ücretin tespiti,
7- Kar payı dağıtımının görüşülmesi,
8- Dilek, temenniler, kapanış.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Ahmet Rıfat Kaya
(Şirket Müdürü)


Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Limited Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.